VI ER I TRÅD MED VERDEN

I Tråd Med Verden (ITMV) er en socialøkonomisk virksomhed drevet af foreningen I Tråd Med Verden. I partnerskab med KAB driver vi sy- og design værksteder i udsatte boligområder, hvor vi arbejder med design og genanvendelse af kasserede tekstiler som omdrejningspunkt for at skabe jobmuligheder, netværk og livskvalitet for mennesker, som har mistet fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Formålet er desuden at være en lokal ressource med henblik på at danne fællesskaber og genere viden omkring genanvendelse af tekstil. Vores arbejde er et lokalt og meget konkret bud på, hvordan man kan arbejde med bæredygtighed på tekstilområdet - en dagsorden, som presser sig voldsomt på, hvor det er nødvendigt at finde løsninger på de problemer tekstilindustrien skaber. 

På værkstederne arbejder syerske i fleksjob eller småjob samt en gruppe borgere i virksomhedspraktik. Som medarbejder og praktikant indgår man i produktionen og i arbejdsfællesskabet sammen med værkstedernes faste team af designere og socialt fagligt personale.

Det faste team sørger for flow, fleksibilitet og tryghed i processen fra ide til færdigt produkt. Vi er eksperter i at imødekomme vores kunders ønsker og samtidig sikre, at vores medarbejdere trives i opgaven.

Vi tager altid udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og har fokus på at arbejdet skal give succesoplevelser, motivation, glæde og en tro på fremtiden. 

VI TAGER ANSVAR

Siden 2018 har vi været registreret som en socialøkonomisk virksomhed, der beskæftiger udsatte kvinder i Danmark. 

Vi bidrager til et rummeligt arbejdsmarked ved at ansætte kvinder i ordinær beskæftigelse med fokus på kvindernes kompetencer og ressourcer, som skal sættes i spil på det danske arbejdsmarked. Vi tror på, at mennesker bliver gladere og stærkere af at arbejde med noget de brænder for. Desuden ønsker vi at bidrage til den grønne omstilling ved at skabe en cirkulær produktion, hvor kasserede tekstiler kan få nyt liv i stedet for at ende på forbrændingen.