SAMARBEJDE MED JOBCENTRE 

I Tråd Med Verden samarbejder med kommuner og jobcentre om at tilbyde praktik, jobafklaring eller opkvalificering målrettet aktivitetsparate borgere med fysiske og psykiske, sociale eller sproglige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være borgere som har brug for en langsom opstart efter sygdomsforløb eller borgere som har brug for særlig støtte og et trygt fællesskab for at kunne udvikle sig, komme ud af isolation og i gang med en meningsfuld beskæftigelse, fordi de befinder sig i en udsat livssituation. 

Vores værksteder fungerer som en arbejdsplads, hvor man indgår i produktionen og arbejdsfællesskabet, og hvor faglige, personlige, sociale og sproglige kompetencer trænes. For nogles vedkommende udmunder forløbet i et job på et af vores sy-værksteder, for nogle er forløbet med til at afklare arbejdsevnen, og for andre er det et første skridt på vej ud af isolation og ensomhed med fokus på at komme i gang med en aktiv tilværelse. 

Hvert forløb tilpasses individuelt ud fra borgerens skånebehov og ressourcer, og borgeren får vejledning fra det faste personale med social- og designfaglig baggrund. Forløbets varighed, timer, indhold og pris aftales også individuelt.

Arbejdet på værkstederne

På værkstederne arbejder vi dels med produktion til virksomhedskunder, institutioner og designere, dels produktion til vores egen webshop og butik. Al produktion tager udgangspunkt i genanvendelse af kasserede tekstiler. Vores designteam står for produktudvikling og sørger for at skabe et godt match mellem de materialer vi får ind, og de mennesker som indgår i produktionen. 

Borgeren oplæres i de teknikker og arbejdsopgaver som benyttes på værkstederne og vil langsomt blive sluset ind i arbejdsfællesskabet og i produktionen i takt med at borgeren udvikler sine kompetencer, opnår sikkerhed og selvstændighed i udførelsen af opgaverne.

Eksempler på typiske arbejdsopgaver er; klippe stof, forberede syopgaver, stryge, sortere materialer, oprydning, assistere med butiksarbejde, lettere rengøring, syning, broderi, plantefarvning mm.

Den sociale bundlinje

kvinder har i 2023 været i praktik- eller afklaringsforløb hos ITMV

kvinder var i 2023 ansat i fleksjob, småjob eller på deltid (5625 løntimer) hos ITMV

udvikler sig fagligt og socialt gennem et forløb hos ITMV 

FORUDSÆTNINGER OG KRAV TIL BORGEREN

Arbejdsopgaverne tilpasses den enkeltes evner og skånebehov. Der kræves ingen særlige forudsætninger indenfor syning eller håndarbejde, men det er en fordel hvis man har kendskab til det - enten fra uddannelse, tidligere job eller på hobbyplan. Bemærk at der er meget stor forskel på at være kreativ og have syning som hobby og at indgå i en professionel tekstilproduktion. Det vigtigste er at man er motiveret, har lyst til at lære nyt, kan bruge sine hænder og ønsker at deltage i arbejdsfællesskabet.

Borgeren oplæres i de teknikker og arbejdsopgaver som benyttes på værkstederne og vil langsomt blive sluset ind i arbejdsfællesskabet og i produktionen i takt med at borgeren udvikler sine kompetencer, opnår sikkerhed og selvstændighed i udførelsen af opgaverne. 

Vores model Udviklingstrappen viser, hvordan vi arbejder med borgernes progression gennem fire trin. Læs mere her.

JOBCENTRENES FEEDBACK PÅ SAMARBEJDET

Vores samarbejdspartnere i Jobcenter København og Jobcenter Furesø giver generelt udtryk for, at de er rigtig glade for at kunne henvise borgere til ITMV og at de er meget tilfredse med vores arbejde. 

Der er behov for flere steder med andre jobfunktioner, der kan rumme borgere, som måske ikke i første omgang passer ind i den gængse rolle som arbejder på det ordinære arbejdjsmarked

Sagsbehandler, Jobcenter Furesø. 

Jobcentermedarbejderne lægger særligt vægt på følgende grunde til, at de benytter ITMVs tilbud til borgerne:

  • Arbejdet på ITMVs værksteder rummer særlige jobfunktioner og muligheder for sårbare borgere, hvilket ellers kan være svært at finde på det ordinære arbejdsmarked
  • ITMV har stor erfaring med målgruppen og kan rumme meget sårbare borgere på arbejdspladsen
  • ITMV lykkes med at skabe et trygt miljø for borgere, hvor de har lyst til at være og føler sig som en del af noget større
  • ITMV skaber progression for borgerne - fagligt og socialt
  • ITMV leverer brugbare beskrivelser af borgerens progression til gavn for fx afklaring til flexjob

JOB HOS I TRÅD MED VERDEN

Vores formål er at skabe ordinære job i vores produktion, samt at bidrage til at mennesker på kontanthjælp eller andre ydelser kan afklares og/eller forbedre deres jobchancer vi et forløb hos os. 

Vi ansætter løbende mennesker i fleksjob, småjob eller deltidsansættelser i vores produktion. For nogen er det et springbræt til at komme videre i en anden ansættelse, andre bliver faste medarbejdere hos os.

Kontakt

For yderligere information og forespørgsel på et forløb, kontakt Martha Ozmec, Chef for Mennesker og Udvikling

Tlf: 28 59 96 32
Mail: maro@itmv.dk