KOM TIL VORES JULEMARKED d. 8. 9. & 10. december 2023

Læs mere her

SAMARBEJDE MED JOBCENTRE 

I Tråd Med Verden samarbejder med kommuner og jobcentre om at tilbyde praktik, jobafklaring eller opkvalificering målrettet aktivitetsparate borgere med fysiske og psykiske, sociale eller sproglige barrierer i forhold til arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være borgere som har brug for en langsom opstart efter sygdomsforløb eller borgere som har brug for særlig støtte og et trygt fællesskab for at kunne udvikle sig, komme ud af isolation og i gang med en meningsfuld beskæftigelse, fordi de befinder sig i en udsat livssituation. 

Vores værksteder fungerer som en arbejdsplads, hvor man indgår i produktionen og arbejdsfællesskabet, og hvor faglige, personlige, sociale og sproglige kompetencer trænes. For nogles vedkommende udmunder forløbet i et job på et af vores sy-værksteder, for nogle er forløbet med til at afklare arbejdsevnen, og for andre er det et første skridt på vej ud af isolation og ensomhed med fokus på at komme i gang med en aktiv tilværelse. 

Hvert forløb tilpasses individuelt ud fra borgerens skånebehov og ressourcer, og borgeren får vejledning fra det faste personale med social- og designfaglig baggrund. Forløbets varighed, timer, indhold og pris aftales også individuelt.

Arbejdet på værkstederne

På værkstederne arbejder vi dels med produktion til virksomhedskunder, institutioner og designere, dels produktion til vores egen webshop og butik. Al produktion tager udgangspunkt i genanvendelse af kasserede tekstiler. Vores designteam står for produktudvikling og sørger for at skabe et godt match mellem de materialer vi får ind, og de mennesker som indgår i produktionen. 

Borgeren oplæres i de teknikker og arbejdsopgaver som benyttes på værkstederne og vil langsomt blive sluset ind i arbejdsfællesskabet og i produktionen i takt med at borgeren udvikler sine kompetencer, opnår sikkerhed og selvstændighed i udførelsen af opgaverne.

Eksempler på typiske arbejdsopgaver er; klippe stof, forberede syopgaver, stryge, sortere materialer, oprydning, assistere med butiksarbejde, lettere rengøring, syning, broderi, plantefarvning mm.

Den sociale bundlinje

kvinder i praktik og afklaring siden 2018 (I 2022 ca. 70 personer) 

kommer i job. Resten afklares til fleksjob, førtidspension eller ressourceforløb

personer fra hvert værksted fortsætter frivilligt efter endt praktik

FORUDSÆTNINGER OG KRAV TIL BORGEREN

Arbejdsopgaverne tilpasses den enkeltes evner og skånebehov. Der kræves ingen særlige forudsætninger indenfor syning eller håndarbejde, men det er en fordel hvis man har kendskab til det - enten fra uddannelse, tidligere job eller på hobbyplan. Bemærk at der er meget stor forskel på at være kreativ og have syning som hobby og at indgå i en professionel tekstilproduktion. Det vigtigste er at man er motiveret, har lyst til at lære nyt, kan bruge sine hænder og ønsker at deltage i arbejdsfællesskabet.

Borgeren oplæres i de teknikker og arbejdsopgaver som benyttes på værkstederne og vil langsomt blive sluset ind i arbejdsfællesskabet og i produktionen i takt med at borgeren udvikler sine kompetencer, opnår sikkerhed og selvstændighed i udførelsen af opgaverne. 

Vores model Udviklingstrappen viser, hvordan vi arbejder med borgernes progression gennem fire trin. Læs mere her.

JOB HOS I TRÅD MED VERDEN

Vores formål er at skabe ordinære job i vores produktion, samt at bidrage til at mennesker på kontanthjælp eller andre ydelser kan afklares og/eller forbedre deres jobchancer vi et forløb hos os. 

Vi ansætter løbende mennesker i fleksjob, småjob eller deltidsansættelser i vores produktion. For nogen er det et springbræt til at komme videre i en anden ansættelse, andre bliver faste medarbejdere hos os.

Kontakt

For yderligere information og forespørgsel på et forløb, kontakt Martha Ozmec, Chef for Mennesker og Udvikling

Tlf: 28 59 96 32
Mail: maro@itmv.dk